Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.ekorol.info

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Zakład Poligraficzny EKOROL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pilska 7, 61-045 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000703277 dla której akta rejestrowe prowadzi  Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7822759878, REGON: 368791775. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Administrator danych osobowych informuję w niniejszej „Polityce prywatności” o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wynikających z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w „Formularzu kontaktowym” na stronie internetowej www.ekorol.info są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Korzystanie ze strony internetowej www.ekorol.info przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator  gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z „Formularza kontaktowego” na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

7. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.ekorol.info, za pomocą „Formularza kontaktowego”. Użytkownik podaje swoje dane osobowe i przesyła je bezpośrednio do Administratora.

8. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) kontaktu z Użytkownikiem i nawiązania współpracy handlowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedstawienia oferty, realizacji i rozliczenia zleceń, zawierania umów handlowych,

b) prowadzenia działań marketingowych dotyczących promocji własnych produktów i usług.

9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, może żądać usunięcia danych lub przeniesienia danych. 

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: poczta@ekorol.info.

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.ekorol.info używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

21. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

§4. Bezpieczeństwo danych osobowych

22. Zakład Poligraficzny EKOROL Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne (systemy i procedury) mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Do pozyskanych danych osobowych Użytkownika mają dostęp tylko upoważnione osoby.

23. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez okres jaki jest niezbędny do osiągnięcia określonych celów tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. 

24. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt przez „Formularz kontaktowy” na stronie internetowej lub na poczta@ekorol.info. 


×